SEAQUAL INICIATYVA dirba su pelno nesiekiančiomis organizacijomis, žvejais, vietinėmis valdžios institucijomis ir bendruomenėmis, kurios padeda valyti mūsų vandenynus. Jūrinės plastiko atliekos iš paplūdimių, vandenynų dugno ir paviršiaus, upių ir upių žiočių yra surenkamos ir išrūšiuojamos. Tinkamos plastiko dalys yra perdirbamos į jūrinį SEAQUAL® plastiką. Tuomet gamtosauga besirūpinantys gamintojai perdirba šį plastiką į naują žaliavą.

Vienas iš esminių veiksnių pokyčiui yra vartotojų perkamoji galia – rinkdamiesi produktus iš perdirbto jūrinio plastiko, kiekvienas mūsų prisideda prie vandenyno švarinimo, nes dalis pardavimų pajamų atitenka vandenynus švarinančioms bendruomenėms.

IŠ KUR PLASTIKAS PATENKA Į VANDENYNUS?

Kiekvienais metais į vandenyną patenka 12 mln tonų plastiko atliekų